Proč si vybrat naši školu?

12.03.2024

Zveme Vás na prohlídku…. Tak toto je naše škola. Snažíme se naplňovat heslo našeho školního vzdělávacího programu "Škola pro děti." Naším cílem je, aby děti chodily do školy rády.

Naši prioritou je škola, kde se dětem s různými vzdělávacími potřebami dostává kvalitní a kvalifikované vzdělávací a výchovné péče a kde se současně cítí bezpečně a spokojeně, kde žáci získávají patřičné sebevědomí a schopnost sebehodnocení.

Zavádět do vyučování nové metody a formy práce – skupinové vyučování, týmová práce, vypracování samostatných projektů, používání moderní techniky. Zaměřujeme se na zkvalitnění po stránce pedagogické (neustále se vzděláváme), ale i materiální (úzce spolupracujeme se zřizovatelem, využíváme různé dotační tituly). Rozvíjíme dovednosti žáků prostřednictvím širokého spektra aktivit a činností. Výuka je doplňována projektovými dny, exkurzemi, besedami, návštěvami výstav, kin, divadel, sportovních areálů, výlety, ozdravnými pobyty…

Udržujeme vzájemné vztahy s veřejností prostřednictvím kulturních vystoupení, výstav a různých forem prezentací (např. Dny otevřených dveří, Strašidelná škola, koncerty, akademie, …).

Školu se snažíme postupně modernizovat např. nákupem moderních výukových technologií – ve všech třídách jsou interaktivní tabule s mnoha výukovými programy a přístupem na internet, máme počítačovou učebnu, lze ve vyučování využívat i tablety. Velký prostor je věnován sportovním aktivitám – součástí školy je tělocvična, v areálu školy je vybudováno venkovní multifunkční hřiště, moderní hala, dále wourkoutové hřiště a menší hřiště pro realizování různých her. Vyučující a žáci mají také k dispozici dvě venkovní učebny s novými lavicemi. Připravuje se další úprava venkovních prostor pro družinu a výuku ekologie. Velice často je také využívána zcela nová kuchyňka.

Škola nezapomíná ani na mimoškolní činnosti. Školní družina poskytuje své služby od 6.00 do 16 hod., dále žáci mohou navštěvovat mnoho kroužků ve Středisku volného času, ve škole také působí odloučené pracoviště ZUŠ.

Co nás trápí, jsou šatny… ale vzhledem k tomu, že se v nejbližší době chystá přístavba školy, i tento problém bude vyřešen.

Pro komunikaci s rodiči využíváme elektronickou žákovskou knížku Bakaláři a webové stránky, které jsou nově podpořeny propagací příspěvků na sociální síti Facebook.

Zkrátka, našim cílem je "moderní škola" se spokojenými žáky, rodiči i zaměstnanci.

Vedení školy

© 2023 Základní škola Budyně nad Ohří. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!