Školská rada školy


Školská rada je orgán zřízený ze zákona zřizovatelem školy, tedy MěÚ Budyně nad Ohří.

Má šest členů:

  • 2 zástupce městského úřadu
  • 2 zástupce školy
  • 2 zástupce z řad rodičů


Jejími členy jsou:

  • Ing. Petr Medáček CSc., MBA - starosta města
  • Naďa Svobodová - předsedkyně školské komise
  • Mgr. Vladislava Povová - zástupkyně ředitele ZŠ
  • Mgr. Eva Preslerová - učitelka ZŠ
  • Mgr. Markéta Králová
  • Monika Brádková

Byla zřízena 1.1. 2006