Volný čas


Školní družina

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování.
Provoz družiny je každý den od 6.30 hodin do 7.40 hodin a odpoledne od 11.30 hodin do 16 hodin. Máme tři oddělení družiny. K dispozici mají děti dvě místnosti na kreslení, pracovní činnosti, čtení a hraní stolních her a dvě místnosti zařízené jako tělocvičnu nebo hernu. Mají možnost také pod vedením vychovatelek pracovat na pěti počítačích s internetem přímo v družině, v počítačové učebně nebo na interaktivní tabuli. Aktivity ve školní družině se rychle rozvíjejí. O tom svědčí i narůstající zájem dětí o družinu. V letošním školním roce ji navštěvuje 68 dětí.

Počítačová učebna

Pokud není v odpoledních hodinách výuka v počítačové učebně, mají žáci možnost pracovat na 20 počítačových stanicích s internetem a výukovými programy.


Středisko volného času Drak

Pro žáky vyšších ročníků nemáme zřízený školní klub, protože jeho činnost u nás nahrazuje středisko volného času Drak. SVČ je mimo budovu školy a je otevřeno každý den od 13 do 18 hodin. Každý rok pracuje v SVČ 12 až 19 kroužků, takže si žáci mají z čeho vybírat. Kromě bohaté nabídky kroužků zde mohou hrát hry se svými spolužáky, malovat si, povídat si, tancovat, cvičit i připravovat se na další vyučování.
Seznam kroužků a přihlášky jsou k dispozici ve školní družině, v ředitelně, 

na   https://ms.budyne.cz/index.php?page=svc a na kabelové televizi města Budyně nad Ohří.


Přihláška do kroužků SVČ:   

Základní umělecká škola

Vážení rodiče! Základní umělecká škola Roudnice nad Labem provozuje zde, v prostorách základní školy svou pobočku. Vaše děti se mohou v pohodlí domova učit hrát na hudební nástroje a navštěvovat hodiny hudební nauky, které jsou součástí výuky. Nabízíme výuku hry na klavír, klávesy, kytaru, housle, zobcovou flétnu a příčnou flétnu.

Pro zařazení vašeho dítěte ke studiu je nutné vyplnit elektronickou přihlášku na www.zus-roudnicenl.cz, nebo kontaktujte kancelář naší školy na tel. čísle 416 837 299. Na práci s vašimi dětmi se těšíme! Pedagogové ZUŠ.

Přihláška do ZUŠ: 

Městská knihovna

Dále poměrně dost žáků tráví čas po vyučování v sousední městské knihovně (otevřeno třikrát v týdnu), kde se jim plně věnuje paní knihovnice. Zde vyhledávají informace k výuce, k soutěžím, vybírají povinnou četbu i zábavnou literaturu.

Další mimoškolní činnost

Stále mají děti možnost přihlásit se do výuky hry na hudební nástroje v ZUŠ Roudnice n.L. Výuka probíhá přímo v naší škole. (Více informací najdete v záložce "O škole" - "ZUŠ".)
V odpoledních hodinách mají děti k dispozici školní hřiště, fotbalové hřiště, tenis a počítačovou učebnu s internetem, kde mohou samostatně pracovat s výukovými programy, vyhledávat na internetu nebo si hrát.
Dále budeme dětem nabízet lyžařský kurz, školu v přírodě a letní tábor.

© 2023 Základní škola Budyně nad Ohří. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!