Organizace školního roku


Rok 2021/2022

Organizační řád 2021/2022

Organizace školního roku 2021/2022

Služební porady:

 • úterý vždy v 7 hodin - pravidelně po 14 dnech, (každý LICHÝ týden)

Pedagogické rady:

 • úterý 25. 8. v 10 hod 
 • čtvrtek 11. 11. v 15 hod
 • čtvrtek 20. 1. v 15 hod
 • čtvrtek 24. 4. v 15 hod
 • úterý 23. 6. v 13 hod
 • čtvrtek 30. 6. v 11 hod
 • (případné změny termínů budou předem vyhlášeny)

Třídní schůzky:

 • čtvrtek 11. 11. 2021 v 16 hodin
 • (v 9. třídě nejprve informace o středních školách a přihláškách, potom informace o prospěchu a chování)
 • čtvrtek 24. 4. 2022 v 16 hodin 

Zápis do 1. třídy:

 • úterý 5. 4. 2022 od 13.30 do 16 hodin
 • středa 6. 4. 2022 od 13.30 do 15 hodin 

Den otevřených dveří:

 • úterý 15. 3. 2022 v 16 hodin (nejen pro budoucí prvňáčky) 

Termíny prázdnin:

 • Zahájení vyučování: středa 1. září 2021
 • Podzimní prázdniny: středa 27. října 2021 a pátek 29. října 2021
 • Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. prosince 2021 - neděle 2. ledna 2022 (výuka začíná v pondělí 3. ledna 2022)
 • Pololetní vysvědčení: pondělí 31. ledna 2022
 • Pololetní prázdniny: pátek 4. února 2022
 • Jarní prázdniny: od 14. 3. 2022 do 20. 3. 2022
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. 4. 2022
 • Hlavní prázdniny: od pondělí 1. 7. 2022 do středy 31. 8. 2022

Kontakty:

 • Webové stránky: www.zs.budyne.cz
 • E-mail: zsbudyne@seznam.cz
 • Ředitelna: 416 863 036, 477 477 671
 • Horáčková: 773 036 661
 • Povová: 773 036 660
 • Sborovna: 477 477 672
 • Družina: 477 477 673
 • IČO: 72742640
 • ID datové schránky: duemj66 

Přidělení tříd:

 • I. - Mgr. Lucie Mašková
 • II. - Mgr. Anna Medáčková
 • III. - Mgr. Eva Preslerová
 • IV. - Michaela Baudyšová
 • V. - Bc. Martina Svobodová
 • VI. - Mgr. Petra Medáčková
 • VII. - Mgr. Jitka Mayová
 • VIII. - Mgr. Ivana Jíšová
 • IX. - Ing. Věra Doležálková

Školní družina:

 • I. oddělení - Alena Komárková
 • II. oddělení - Milena Kölblová
 • III. oddělení - Bc. Martina Svobodová, Vojtěch Nový

Výchovný poradce - Mgr. Eva Preslerová

 • zajišťuje konzultace pro rodiče a žáky
 • vede školní poradenské pracoviště
 • svolává výchovnou komisi a pořizuje zápis z jednání
 • vede evidenci problémových žáků
 • vede evidenci rozhovorů s rodiči problémových žáků a s problémovými žáky
 • zajišťuje návrhy a dotazníky na vyšetření dětí a návrhy do ZŠ speciální
 • hlídá termíny přihlášek do škol a učilišť, vede jejich evidenci
 • řídí se pokyny PPP, SPC
 • zajišťuje informace pro ostatní vyučující (ve služebních poradách)

Preventista - Mgr. Jitka Mayová

 • vytváří minimální program a zajišťují jeho plnění
 • zajišťují akce pro žáky
 • předávají informace ostatním učitelům

Metodické orgány:

 • učitelé si vyberou akce DVPP v programové nabídce (je ve sborovně), nahlásí vedení kód a název akce a vedení zajistí (pokud to dovolí finanční situace) přihlášení
 • účastník akce následně informuje ostatní učitele příslušného předmětu na schůzce metodického sdružení, případně všechny na poradě
 • pro učitele I. stupně metodické sdružení - vede Mgr. Preslerová
 • metodické sdružení pro učitele Aj vede Mgr. Mayová
 • metodické sdružení pro environmentální výchovu vede Svobodová
 • metodické sdružení pro učitele M vede Ing. Doležálková
 • metodické sdružení pro učitele Inf vede Ing. Doležálková
 • metodické sdružení pro učitele ČJ vede Mgr. Povová
 • metodické sdružení pro učitele Prv, Přv, Vl vede Mgr. Jíšová

Zajištění logopedie a předmětu speciální péče

 • Medáčková A. a Schejbalová (logopedie), Mašková (předmět speciální pedagogické péče)

Výlety, exkurze:

 • každý vyučující dle potřeb výuky a svého zvážení (vhodnosti a financí)
 • termín vždy dopředu dohodnout s vedením (případně s ostatními vyučujícími, jejichž hodiny akce zasáhne)
 • školu v přírodě dle zájmu dětí zajistí Kölblová

Kulturní akce:

 • učitelé budou zajišťovat dle nabídek, vhodnosti zaměření, potřeb výuky a zájmu dětí
 • vždy zvažovat finanční náročnost
 • frekvenci koordinuje zástupce ředitele
 • školní akademie bude realizována vždy v červnu 

Soutěže:

 • zajišťuje vyučující dle svého zvážení, jejich důležitosti a přínosu pro děti
 • řídí se dle pokynů k soutěžím
© 2022 Základní škola Budyně nad Ohří. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!