Organizace školního roku


Rok 2022/2023

Organizační řád 2022/2023


Organizace školního roku 2022/2023

Služební porady:

 • úterý vždy v 7 hodin - pravidelně po 14 dnech, (každý LICHÝ týden)


Pedagogické rady:

čtvrtek 25. 8. v 9 hod

čtvrtek 10. 11. v 15 hod

čtvrtek 19. 1. v 15 hod

čtvrtek 20. 4. v 15 hod

čtvrtek 22. 6. v 13 hod 

pátek 30. 6. v 11 hod


Třídní schůzky:

čtvrtek 10. 11. 2022 v 16 hodin

(v 9. třídě nejprve informace o středních školách a přihláškách, potom informace o prospěchu a chování)

čtvrtek 20. 4. 2023 v 16 hod 


Zápis do 1. třídy:

úterý 4. 4. 2023 od 13.30 do 16 hodin
středa 5. 4. 2023 od 13.30 do 15 hodin           


Den otevřených dveří:

úterý 21. 3. od 16 hodin (nejen pro budoucí prvňáčky)


Termíny prázdnin:

Zahájení vyučování: čtvrtek 1. září 2022
Podzimní prázdniny: středa 26. října 2022 a čtvrtek 27. října 2022
Vánoční prázdniny: pátek 23. prosince 2022 - pondělí 2. ledna 2023 (výuka začíná v úterý 3. ledna 2023)
Pololetní vysvědčení: úterý 31. ledna 2023

Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023
Jarní prázdniny: od 6. 2. 2023 do 12. 2. 2023
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. 4. 2023
Hlavní prázdniny: od 1. 7. 2023 do 3. 9. 2023

Vyučování začne v pondělí 4. 9. 2023


Kontakty:

 • Webové stránky: www.zs.budyne.cz
 • E-mail: zsbudyne@seznam.cz
 • Ředitelna: 416 863 036, 477 477 671
 • Horáčková: 773 036 661
 • Povová: 773 036 660
 • Sborovna: 477 477 672
 • Družina: 477 477 673
 • IČO: 72742640
 • ID datové schránky: duemj66 


Přidělení tříd:

I. - Mgr. Eva Preslerová

II. - Mgr. Mašková Lucie

III. - Bc. Martina Svobodová

IV. - Jana Weishäuplová

V. - Mgr. et Bc. Eva Švihnosová

VI. - Ing. Věra Doležálková

VII. - Dana Pospíšilová

VIII. - Mgr. Jitka Mayová

IX. - Mgr. Ivana Jíšová


Školní družina:

 • I. oddělení - Alena Komárková
 • II. oddělení - Milena Kölblová
 • III. oddělení - Bc. Martina Svobodová, Vojtěch Nový


Výchovný poradce - Mgr. Eva Preslerová

 • zajišťuje konzultace pro rodiče a žáky
 • vede školní poradenské pracoviště
 • svolává výchovnou komisi a pořizuje zápis z jednání
 • vede evidenci problémových žáků
 • vede evidenci rozhovorů s rodiči problémových žáků a s problémovými žáky
 • zajišťuje návrhy a dotazníky na vyšetření dětí a návrhy do ZŠ speciální
 • hlídá termíny přihlášek do škol a učilišť, vede jejich evidenci
 • řídí se pokyny PPP, SPC
 • zajišťuje informace pro ostatní vyučující (ve služebních poradách)


Preventista - Mgr. Jitka Mayová

 • vytváří minimální program a zajišťují jeho plnění
 • zajišťují akce pro žáky
 • předávají informace ostatním učitelům


Metodické orgány:

 • učitelé si vyberou akce DVPP v programové nabídce (je ve sborovně), nahlásí vedení kód a název akce a vedení zajistí (pokud to dovolí finanční situace) přihlášení
 • účastník akce následně informuje ostatní učitele příslušného předmětu na schůzce metodického sdružení, případně všechny na poradě
 • pro učitele I. stupně metodické sdružení - vede Mgr. Preslerová
 • metodické sdružení pro učitele Aj vede Mgr. Mayová
 • metodické sdružení pro environmentální výchovu vede Svobodová
 • metodické sdružení pro učitele M vede Ing. Doležálková
 • metodické sdružení pro učitele Inf vede Ing. Doležálková
 • metodické sdružení pro učitele ČJ vede Mgr. Povová
 • metodické sdružení pro učitele Prv, Přv, Vl vede Mgr. Jíšová


Zajištění logopedie a předmětu speciální péče:

 • Bc. Martina Svobodová (logopedie), Mgr. Lucie Mašková (předmět speciální pedagogické péče)

Výlety, exkurze:

 • každý vyučující dle potřeb výuky a svého zvážení (vhodnosti a financí)
 • termín vždy dopředu dohodnout s vedením (případně s ostatními vyučujícími, jejichž hodiny akce zasáhne)
 • školu v přírodě dle zájmu dětí zajistí Kölblová

Kulturní akce:

 • učitelé budou zajišťovat dle nabídek, vhodnosti zaměření, potřeb výuky a zájmu dětí
 • vždy zvažovat finanční náročnost
 • frekvenci koordinuje zástupce ředitele
 • školní akademie bude realizována vždy v červnu 

Soutěže:

 • zajišťuje vyučující dle svého zvážení, jejich důležitosti a přínosu pro děti
 • řídí se dle pokynů k soutěžím
© 2023 Základní škola Budyně nad Ohří. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!