Minimální preventivní program


Minimální preventivní program: 

Přílohy k MPP: 

Činnosti školního metodika prevence: 

Zapojení do preventivního programu.

Zapojili jsme se do akreditovaného programu Desatero pro primární prevenci organizace Presafe ve spolupráci s MŠMT.