Aktuálně ze školy

Fotky - Naši čtvrťáci se zúčastnili soutěže "Vyčisti les", do soutěže poslali prezentaci o tom, jak uklízeli po Budyni a v blízkém okolí a vyhráli první místo. V první třídě se děti také zúčastnily soutěže, ve které zase měly malovat vlky. Za své výtvory dostaly certifikát o účasti. Čtvrťáci se rozhodli, že je přizvou ke své výhře. Za...

Fotky - Čtvrťáci se svou paní učitelkou připravili pro děti z mateřské školy edukační program o třídění odpadu. Děti se rozdělily do skupinek po třech a chodily po stanovištích, na každém stanovišti plnily úkoly, které se týkaly třídění odpadu a také toho, jak se starat o naši Zemi.

Fotky - Žáci 7. - 9. ročníku si formou deskových her " CESTA ŽIVOTEM" vyzkoušeli možnosti
uplatnění na trhu práce, podnikání, uzavírání smluv s bankou a další možnosti práce s penězi v životě...

Fotky - Děti v družině si dnes prošly zábavnou "Pohádkovou stezku", kterou pro ně paní vychovatelky a pan vychovatel připravili. Odměnou za luštění jim bylo "melounové osvěžení".

Fotky - Dne 21. května proběhla první školička, kde se budoucí školáci seznamovali se školou a také s paní učitelkou. Program začal hrou na jména, poté si všichni společně zazpívali písničku "Když jsem já sloužil". Po písničce si děti vylosovaly zvířátka a hledaly se podle zvuků, které tato zvířátka vydávají. Na závěr děti dostaly papírovou tašku...

Chtěli bychom touto cestou velice poděkovat MUDr. Maškové, Ing. Maškovi (ZEPOSu), MUDr. Gerlemu za poskytnuté finanční sponzorské dary, které byly použity na zdárný průběh ozdravného pobytu dětí z 1. st., poděkování patří i rodičům, kteří také svými sponzorskými příspěvky "osladili" dětem jejich pobyt. Celková částka darů přesáhla 30 000,- Kč.

Rádi bychom poděkovali rodičům, kteří svými sponzorskými dary přispěli k nadstandardnímu odměňování dětí a tím i k motivaci soutěžit. Velký dík patří samozřejmě paní učitelce Švihnosové za veškerou přípravu a organizaci, paní vychovatelce Kölblové a paní zdravotnici Hercíkové za pomoc při realizaci pobytu.

Fotky - V rámci projektové výuky v rámci EVVO jsme s žáky sedmé a osmé třídy naší školy navštívili 16. 5. 2024 ZEVO Plzeň. Tato moderní spalovna komunálního odpadu v současnosti patří mezi nejmodernější technologická zařízení v ČR. Dochází zde k efektivnímu a zároveň ekologickému spalování komunálního odpadu. Součástí projektu byla také návštěva...

Veškeré aktuality naleznete zde.


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název školy: Základní škola Budyně nad Ohří, okres Litoměřice, příspěvková organizace,

Školská 196, 411 18 Budyně nad Ohří.

Ředitelka školy: RNDr. Blanka Horáčková, tel: 773 036 661

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Vladislava Povová, tel: 773 036 660

Sborovna: 477 477 672

Družina: 477 477 673

IZO: 102317062

REDIZO: 600081745

IČO: 72742640

Zřizovatel: Město Budyně nad Ohří, okres Litoměřice,

Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří,

Telefon: 416 863 007, Fax: 416 863 273

Starosta: Ing. Petr Kindl, tel: 416 863 008

Webové stránky města: www.budyne.cz

Přístupnost webových stránek: Prohlášení o přístupnosti

© 2023 Základní škola Budyně nad Ohří. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!